Menu Language

Algemene Voorwaarden

Geen garantie

Deze site wordt gecontroleerd en bediend door GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V. Nederland(GSK). GSK verklaart niet dat het materiaal op de site tevens geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere plaatsen. Degenen die ervoor kiezen om vanaf andere websites naar deze site te komen, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wetgeving, ingeval en in zoverre de plaatselijke wetgeving van toepassing is.

GSK spant zich redelijkerwijs in om de Sensodyne-site te updaten, maar doet geen verklaring en geeft geen garantie dat de site nauwkeurig is en geen fouten bevat.

Het gebruik van de Sensodyne-site geschiedt op eigen risico van de gebruiker. GSK stelt zich niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade door gebruik van de Sensodyne-site en alle impliciete garanties zijn uitgesloten in zoverre toegestaan is krachtens de Nederlandse wetgeving.

GSK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor virussen die de gebruiker besmetten na diens gebruik van de audio, video, gegevens of tekst op de site.

Advies over mondverzorging

Wij doen er alles aan om te garanderen dat het advies over mondverzorging op deze website juist en actueel is. Toch is het op deze website geboden advies enkel van algemene aard, en GSK beweert of garandeert niet dat dit nauwkeurig of nuttig is; hierop mag door geen enkele persoon in het bijzonder en voor geen enkel specifiek doel vertrouwd worden. Specifiek advies moet altijd gezocht worden bij een gekwalificeerde (tand)arts.

Intellectueel eigendom

Al het materiaal op deze site valt onder het auteursrecht van de GlaxoSmithKline bedrijvengroep 2001, 2005 & 2008, of zij hebben toestemming gekregen om dit materiaal te gebruiken, behalve waar specifiek anders vermeld. Reproductie van enig deel of de gehele inhoud is, in welke vorm ook, verboden zolang niet is voldaan aan de volgende toestemmingsgronden.

Licentie voor kopiëren voor persoonlijk gebruik

Het materiaal op deze bladzijden mag enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gelezen, bekeken, afgedrukt en gedownload.

Licentie voor herkopiëren voor beperkte doelstellingen

Je mag het materiaal voor afzonderlijke derden, enkel voor hun persoonlijk gebruik, herkopiëren, maar alleen onder de volgende voorwaarden:

  1. Je erkent de Sensodyne-webpagina als de bron van het materiaal. Je moet deze erkenning en het webadres van Sensodyne (http://www.Sensodyne.nl) vermelden bij het kopiëren van het materiaal; en je moet de derde partij informeren dat deze voorwaarden op hem of haar van toepassing zijn en dat hij/zij ze moet naleven. 
  2. Deze licentie voor herkopiëren houdt geen toestemming in van opname van het materiaal of enig deel hiervan in een ander werk of een andere publicatie, hetzij als hardcopy, hetzij elektronisch, of in welke andere vorm dan ook. In het bijzonder (maar zonder beperking) mag geen enkel deel van de (http://www.Sensodyne.nl) webpagina's voor commerciële doeleinden verspreid of gekopieerd worden.
  3. Geen enkel deel van de (http://www.Sensodyne.nl) webpagina's mag gereproduceerd worden op, overgedragen worden naar, of opgeslagen worden op enige andere website of in enige andere vorm van elektronisch zoeksysteem.

De handelsmerken, hulpmiddelen, dienstmerken en logo's die op deze site voorkomen, zijn, met of zonder specifieke erkenning, eigendom van de GlaxoSmithKline bedrijvengroep, hun promotiepartners of andere derden.

SENSODYNE en PROGLASUR zijn geregistreerde handelsmerken van de GlaxoSmithKline bedrijvengroep.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks op deze site zullen je verwijzen naar sites die niet onder controle van GSK vallen. Wanneer je deze activeert, zul je de (http://www.Sensodyne.nl) site verlaten. GSK aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar een hyperlink doorverwijst, en doet geen verklaring/geeft geen garantie (expliciet of impliciet) betreffende de informatie die dergelijke sites bevatten. GSK heeft geen controle over de aard en inhoud van zulke sites en doet geen aanbeveling voor die sites, de informatie die ze bevatten, en producten of diensten van derden. Let er in het bijzonder op dat je door het downloaden van computerprogramma's van bepaalde sites risico loopt op schending van auteursrechten en op het overbrengen van computervirussen naar je eigen systeem. Zorg ervoor dat je de gedeeltes over de juridische aspecten en het privacybeleid van elke andere site van GSK of een derde partij waarnaar je navigeert, doorleest.

Gebruik van informatie

Communicaties van gebruikers (uitgezonderd persoonlijke of gezondheidsgerelateerde informatie die onder GSK's privacybeleid voor internetgebruik valt) worden als niet-vertrouwelijk en als niet-merkgebonden behandeld en GSK kan de informatie voor elk willekeurig doel gebruiken, inclusief reproductie, publicatie enz., en kan de ideeën voor welk doel dan ook gebruiken, onder andere voor commerciële doeleinden.

Rechtsgebied

Deze algemene voorwaarden en de inhoud van deze site vallen onder de Nederlandse wetgeving.

Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk willekeurig moment gewijzigd worden, dus de gebruiker wordt aangeraden om ze regelmatig door te lezen.