Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je deze site gebruikt.

Voorwaarden voor het gebruik van de website

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) leggen u de gebruiksvoorwaarden uit voor het gebruik van onze website www.sensodyne.nl, ongeacht of dit als gast is of als geregistreerd gebruiker. Gebruik van onze site omvat het openen, navigeren of registreren om onze site te gebruiken.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u begint met onze site te gebruiken. Deze zijn immers van toepassing op uw gebruik van onze website. We raden u aan om een kopie van deze tekst af te drukken voor toekomstig gebruik. Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee akkoord gaat om ze na te leven.

Gebruik onze website niet als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

Andere voorwaarden die van toepassing zijn

Deze voorwaarden verwijzen naar deze voorwaarden die gelden voor jouw gebruik van de site:

  • Ons Privacybeleid, waarin de voorwaarden vermeld staan die we hanteren voor de verwerking van persoonlijke gegevens die we van je verzamelen of die je aan ons verstrekt. Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met dergelijke verwerking en garandeer je dat alle gegevens die je verstrekt, nauwkeurig zijn.
  • Ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik, waarin de toegestane en verboden gebruiksdoeleinden van onze website vermeld staan. Wanneer je onze site gebruikt, moet je dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik naleven.
  • Ons Cookiebeleid, waarin informatie staat over de cookies op onze site.

Informatie over ons

www.Sensodyne.nl wordt beheerd door GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V. Nederland (GSK). We zijn geregistreerd bij de KvK onder nummer 27141630. We hebben een geregistreerde vestiging op Huis ter Heideweg 62, te Zeist

Veranderingen aan deze voorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment herzien door deze pagina aan te passen.

Controleer deze pagina af en toe om de doorgevoerde wijzigingen te bekijken - ze zijn immers bindend voor jou.

Veranderingen aan onze website

Onze website kan af en toe worden bijgewerkt en de inhoud kan op ieder moment worden gewijzigd. Let er echter wel op dat bepaalde inhoud op onze site niet meer geldig kan zijn op een bepaald moment en dat we niet verplicht zijn om dit bij te werken.

We garanderen niet dat onze website of enige inhoud erop, vrij is van fouten of weglatingen.

Intellectuele eigendomsrechten

We zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en het materiaal dat erop gepubliceerd wordt. Deze werken zijn beschermd door copyrightwetten en -verdragen wereldwijd. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Voor persoonlijk gebruik mag je één kopie afdrukken of een deel downloaden van alle pagina's van onze website en je mag de aandacht van anderen binnen jouw organisatie wijzen op inhoud die op onze site gepost wordt.

Je mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u afgedrukt of gedownload heeft op generlei wijze aanpassen en je mag geen illustraties, afbeeldingen, video- of audiosequenties of grafische elementen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van andere geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van de inhoud op onze site moet steeds vermeld worden.

Je mag geen deel van de inhoud op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat je daarvoor een licentie hebt verkregen van ons of onze licentiehouders.

Als je enig onderdeel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, dan stopt jouw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet je alle kopieën van de materialen die je hebt gemaakt retourneren of vernietigen (naar onze keuze).

Geen betrouwbaarheid van informatie

De inhoud van onze website wordt alleen voor algemene informatiedoeleinden verstrekt. Het is niet bedoeld om advies te zijn waarop je moet vertrouwen. Je moet professioneel of gespecialiseerd medisch advies inwinnen voordat je iets onderneemt of stopzet op basis van de inhoud van onze site.

Niets op deze website moet opgevat worden als adviserend of aanbevelend en er mag ook niet op vertrouwd worden als basis voor het maken van een beslissing of actie. Het is belangrijk dat je vertrouwt op het advies van een medisch professional die je kan helpen in jouw specifieke situatie.

Hoewel we redelijke inspanningen maken om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen verklaringen, waarborgen of garanties, noch expliciet noch impliciet, dat de inhoud op onze site nauwkeurig, volledig of up-to-date is.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit ons uit of beperkt ons in onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel die het gevolg is van onze nalatigheid of onze fraude of frauduleuze misleidende presentatie, of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk gezien niet kan worden uitgesloten of beperkt.

In de mate dat de wet dit toestaat, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing zijn op onze site en de inhoud erop, zowel expliciet als impliciet.

We zullen niet aansprakelijk zijn aan een gebruiker voor verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatigheid (waaronder nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of op enige andere wijze, zelfs als dit voorzienbaar is, zich voordoet onder of in verband met het volgende:

  • gebruik van, of niet in staat zijn om onze site te gebruiken; of
  • gebruik of vertrouwen op enige inhoud weergegeven op onze site.

Als je een zakelijke gebruiker bent, let er dan in het bijzonder op dat we niet aansprakelijk zullen zijn voor het volgende:

  • verlies van winsten, verkoop, omzet of inkomsten;
  • onderbreking van de bedrijfsvoering;
  • verlies van geanticipeerde besparingen;
  • verlies van zakelijke mogelijkheden, zakenrelaties of reputatie; of
  • enig indirect of resulterend verlies of schade.

Als je een consument bent, let er dan op dat onze site alleen bedoeld is voor huishoudelijk en privégebruik. Je gaat ermee akkoord om onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en we zijn niet aansprakelijk aan u voor enig verlies van winst, verlies van zakelijke mogelijkheden, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen.

We zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, een DDoS-aanval (distributed denial-of-service-aanval) of enig ander technologisch schadelijk materiaal die jouw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendom infecteert en het gevolg is van jouw gebruik van onze site of het downloaden van enige inhoud van de site of een website waarnaar een koppeling staat.

We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waar op onze site naar gelinkt wordt. Dergelijke links mogen niet geïnterpreteerd worden als een onderschrijving door ons van dergelijke gelinkte websites. We zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die kan optreden als gevolg van uw gebruik van zulke sites.

Inhoud uploaden naar onze site

Wanneer je gebruikmaakt van een functie waarmee je inhoud of opmerkingen kunt uploaden naar onze site of om contact te maken met andere gebruikers van onze site, moet je voldoen aan de inhoudelijke normen die worden verklaard in ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik.

je garandeert dat elke dergelijke bijdrage in overeenstemming is met die richtlijnen en dat je aansprakelijk zult zijn aan ons en ons schadeloos stellen voor enige inbreuk op die garantie. Als je een consument bent, wil dat zeggen dat je verantwoordelijk bent voor elk verlies of schade die wij oplopen als gevolg van jouw inbreuk op de garantie.

Alle inhoud die je uploadt naar onze site zal beschouwd worden als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrechten. We hebben het recht om dergelijke inhoud voor eender welk doel te gebruiken, kopiëren, distribueren of vrij te geven aan derden. We behouden het recht om ideeën, concepten, knowhow of technieken die dergelijke informatie bevat, te gebruiken voor eender welk doel, waaronder maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en vermarkting van producten waarin deze informatie geïncorporeerd is.

We hebben ook het recht om uw identiteit vrij te geven aan derden die claimen dat bepaalde inhoud die door u op onze site geplaatst of geüpload werd inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.

We zullen niet verantwoordelijk zijn en evenmin aansprakelijk aan derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van inhoud die je of enige andere gebruiker van onze site post.

We hebben het recht om berichten die je maakt op onze site te verwijderen als deze volgens ons niet overeenstemmen met de inhoudelijke normen zoals bepaald in ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik.

De meningen die door andere gebruikers op onze site worden vermeld, vertegenwoordigen onze meningen of waarden niet.

Virussen

We garanderen niet dat onze website veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.

Je bent verantwoordelijk voor het configureren van jouw informaticasystemen, computerprogramma's en platformen om onze site te bezoeken. Je dient jouw eigen antivirussoftware te gebruiken.

Je mag onze site niet verkeerd gebruiken door er bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal op te plaatsen die kwaadaardig technologisch schadelijk is. Je mag niet proberen om niet-geautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site wordt opgeslagen of enige andere server, computer of database die verbonden is met onze site. Je mag onze site niet aanvallen met een dos-aanval (denial-of-service-aanval) of DDoS-aanval (distributed denial-of-service-aanval). Elke dergelijke inbreuk zal worden gemeld aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en we zullen met die instanties samenwerken door uw identiteit aan hen vrij te geven. In geval van een dergelijke inbreuk houdt jouw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk op.

Linken naar onze website

Je mag linken naar onze homepagina, op voorwaarde dat u dat doet op een manier die fair en legaal is en onze reputatie niet beschadigt of er voordeel uithaalt.

Je mag een link niet op zulk een manier plaatsen die suggereert dat er enige vorm van associatie, goedkeuring of aanbeveling van onze kant zou zijn als die er niet is.

Je mag geen link naar onze site plaatsen op websites waarvan u geen eigenaar bent.

Onze site mag niet ingekaderd worden op een andere site en je mag ook geen link maken naar enig ander deel van onze site behalve de homepagina.

We behouden het recht om de toestemming om links te plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De website waarop je een link naar onze site plaatst, moet op alle vlakken voldoen aan de inhoudelijke normen die worden bepaald in ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Als je gebruik wenst te maken van inhoud op onze site voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, dient u contact op te nemen met ons op het volgende adres:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Consumentenservice Sensodyne
Postbus 757
3700 AT Zeist

Links naar en hulpbronnen van derden op onze site

Op de plaatsen waar onze site linkt naar andere sites en hulpbronnen van derden, zijn deze links uitsluitend gegeven voor informatiedoeleinden.

We hebben geen controle over de inhoud van deze sites of hulpbronnen.

Bijwerkingen melden aan ons

We moedigen consumenten aan om vermoedelijke bijwerkingen door het gebruik van onze producten te melden. Wil je een bijwerking melden? Neem dan contact op via nl.consumer-relations@gsk.com

Als je je zorgen maakt over een van de bijwerkingen of denkt dat ze ernstig zijn, praat hier dan over met uw arts, tandarts of apotheker. Zij zijn immers het best geplaatst om u aangepast advies te geven.

Geldende wetgeving

Let erop dat deze gebruiksvoorwaarden, de inhoud en de opstelling ervan onderhevig zijn aan de Nederlandse wet en dat zowel u als wij akkoord gaan dat enkel de rechtbanken van Nederland bevoegd zullen zijn.

Handelsmerken

Sensodyne is een handelsmerk van de GSK bedrijvengroep.

Neem contact met ons op

Stuur een brief naar:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Consumentenservice Sensodyne
Postbus 757
3700 AT Zeist

Sensodyne Repair & Protect en Sensodyne Rapid Relief zijn medische hulpmiddelen. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzingen.