Privacybeleid

GSK ("we/wij" of "GSK") verbinden ons ertoe jouw privacy te beschermen en respecteren. Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en enige andere documenten waarnaar wordt verwezen) verklaart de basisprincipes over hoe de persoonlijke gegevens die we van je verzamelen of die u ons verstrekt, door ons verwerkt zullen worden. Lees de volgende tekst aandachtig voor een beter begrip van onze meningen en praktijken voor uw persoonlijke gegevens en hoe we die zullen behandelen.

Informatie die we van je kunnen verzamelen

Het is mogelijk dat we de volgende gegevens over je kunnen verzamelen en verwerken:

 • Informatie die je verstrekt door formulieren in te vullen op onze site www.sensodyne.nl Dit omvat informatie die je verstrekt tijdens het registreren om onze site te gebruiken of materiaal te posten. We kunnen je ook vragen om informatie als je deelneemt aan een wedstrijd of promotie die we sponsoren en wanneer je een probleem meldt met onze site.
 • Als je contact met ons opneemt, is het mogelijk dat we die correspondentie bijhouden.
 • We kunnen je ook vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden; je bent evenwel niet verplicht om de vragen te beantwoorden.
 • Details van uw bezoeken aan onze site waaronder, maar niet beperkt tot dataverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de hulpbronnen die je opent.

Deze site is niet bedoeld of ontwikkeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie via deze site van bezoekers in die leeftijdscategorie zonder de expliciete toestemming van een ouder of voogd.

We kunnen informatie verzamelen over uw computer, waaronder (indien beschikbaar) jouw besturingssysteem en browsertype, websites die je bezoekt voor en na het bezoeken van de site, standaard serverlogbestandgegevens en jouw ip-adres (zie onder). Deze informatie wordt samengevoegd om gegevens te verzamelen zoals het totale aantal bezoeken aan onze site, het aantal bezoekers op elke pagina van onze site en de domeinnamen van de internetproviders van onze bezoekers. We gebruiken deze informatie, die in samengebundelde vorm blijft, om te begrijpen hoe onze bezoekers onze site gebruiken, zodat we de site en de diensten die we aanbieden, kunnen verbeteren. We kunnen deze samengevoegde informatie ook delen met andere bedrijven in de GSK bedrijvengroep (d.w.z. onze dochterondernemingen, onze holdingmaatschappij en diens dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in rubriek 1159 van de UK Companies Act van 2006) (de "GSK Groep") en met derden.

Ip-adressen

Een ip-adres (internetprotocoladres) is een reeks getallen die automatisch aan uw computer worden toegewezen wanneer u zich aanmeldt bij uw internetprovider of via het LAN (local area network) of WAN (wide area network) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch door het ip-adres dat eraan toegewezen is tijdens uw sessie online.
Wij, of externe partnerbedrijven die in opdracht van ons werken, kunnen ip-adressen verzamelen voor doeleinden van systeembeheer en om het gebruik van onze site te analyseren. We kunnen de ip-adressen ook gebruiken om gebruikers van onze site te identificeren als we dat nodig achten om de naleving van de gebruiksvoorwaarden van onze site te handhaven of om onze diensten, site of andere gebruikers te beschermen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om je te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een goede gebruikerservaring te kunnen geven wanneer je onze website bezoekt en het stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die bestaan uit een reeks cijfers en letters die servers van webpagina’s op jouw computer plaatsen. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en waarom we ze gebruiken.

Waar we jouw persoonlijke gegevens opslaan

GSK verbindt er zich toe commercieel redelijke maatregelen te nemen om te garanderen dat jouw persoonlijk identificeerbare informatie correct beschermd wordt, aangepast aan de gevoeligheid van de informatie. GSK gebruikt verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, gebruik of vrijgave. We slaan de persoonlijk identificeerbare informatie bijvoorbeeld die je verstrekt aan GSK op computerservers met beperkte toegang die zich op gecontroleerde locaties bevinden.
De gegevens die we van je verzamelen kunnen worden overgedragen naar, en bewaard op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Ze kunnen ook verwerkt worden door personeel dat actief is buiten de EER die voor ons werkt of voor een ander bedrijf in de GSK Groep of voor een van onze leveranciers. Dergelijk personeel kan onder andere mogelijk betrokken zijn in het verstrekken van ondersteunende diensten. Door het versturen van jouw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking van gegevens.

Als je een wachtwoord hebt gekozen waarmee je toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, is het jouw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. We vragen je om jouw wachtwoord met niemand te delen. Jammer genoeg is de overdracht van informatie via het internet niet 100% veilig. Hoewel we ons best doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de gegevens die overgedragen zijn naar onze website niet garanderen. Elke gegevensoverdracht is op eigen risico. Hoewel we niet kunnen garanderen dat gegevens verloren gaan, verkeerd gebruikt of veranderd worden, zullen we, zodra we jouw informatie ontvangen, commercieel redelijke inspanningen maken om dergelijke ongewenste situaties te voorkomen.

Gebruik van de informatie

GSK zal persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen of verhuren aan derden. Soms worden er echter wel bepaalde externe partnerondernemingen gebruikt om GSK ondersteuning te geven in verband met de site en dergelijke partijen kunnen van tijd tot tijd toegang hebben tot jouw informatie om het hen mogelijk te maken hun diensten aan GSK te leveren. Wees gerust dat alle bedrijven die dergelijke ondersteuning bieden, vereist zijn door GSK om te voldoen aan dezelfde standaarden van gegevensbescherming als GSK en dat het hen verboden is om de informatie voor hun eigen doeleinden te gebruiken. In het bijzonder laat GSK zijn serviceproviders niet toe om uw persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

Informatie die we bijhouden over je wordt op de volgende manieren gebruikt:

 • Om te garanderen dat de inhoud van onze site op de meest doeltreffende wijze gepresenteerd wordt voor jou en jouw computer.
 • Om je informatie, producten of diensten te verstrekken die je van ons vraagt of waarvan we denken dat je er mogelijk in geïnteresseerd zou kunnen zijn, als je hebt aangegeven dat je ermee akkoord gaat om voor dergelijke doeleinden gecontacteerd te worden.
 • Om jouw deelname mogelijk te maken in interactieve functies van onze service, als u kiest om dat te doen.
 • Om je in te lichten over veranderingen aan onze service.

We kunnen jouw gegevens ook gebruiken om je informatie te verstrekken over goederen en diensten die je mogelijk zouden kunnen interesseren. We zullen alleen contact met je opnemen als je hiervoor jouw toestemming hebt gegeven.

Als je niet wilt dat we deze gegevens op die manier gebruiken, vink je het overeenkomende vakje aan op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen (het registratieformulier).

Vrijgave van jouw informatie

We kunnen jouw persoonlijke informatie vrijgeven aan eender welk lid van de GSK Groep.

We kunnen jouw persoonlijke informatie vrijgeven aan derden:

 • In het geval dat we een activiteit of activa verkopen of kopen, kunnen we jouw persoonlijke gegevens vrijgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke activiteiten of activa.
 • Als wij of vrijwel al onze activa overgenomen worden door een externe onderneming, zal de persoonlijke informatie over de klanten een van de overgedragen activa zijn.
 • Als we verplicht worden om jouw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te doen naleven of toe te passen; of de rechten, eigendommen of veiligheid van de GSK Groep, onze klanten of anderen te beschermen.

Uw rechten

Je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. We zullen je doorgaans informeren (voordat we jouw gegevens verzamelen) als we van plan zijn om jouw gegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden of als we van plan zijn om jouw informatie vrij te geven aan derden voor dergelijke doeleinden. Je kunt jouw recht uitoefenen om een dergelijke verwerking te voorkomen door de aangewezen vakken te selecteren op de formulieren die we gebruiken om jouw gegevens te verzamelen. Je kunt dit recht ook op eender welk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Consumentenservice Sensodyne
Postbus 757
3700 AT Zeist

Onze site kan, van tijd tot tijd, links bevatten van en naar websites van derden. Als u een link naar een van deze websites volgt, moet je erop letten dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor het beleid van andere sites. Controleer deze privacyverklaringen voordat je enige persoonlijke informatie verstuurt naar deze websites.

Toegang tot informatie

Wettelijk gezien heb je het recht op toegang tot informatie die over je bijgehouden wordt. Jouw recht op toegang kan uitgeoefend worden in overeenstemming met de wet. Elke aanvraag tot inzage kan onderhevig zijn aan een bijdrage van €10 om onze kosten te dekken om je de gegevens te verschaffen van de informatie die we over je bijhouden.

Wijzigingen aan het privacybeleid

Alle wijzigingen die we doorvoeren aan ons privacybeleid in de toekomst zullen op deze pagina gepost worden.

Contact

Questions, comments and requests regarding this privacy policy are welcomed and should be addressed to 

GSK980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom.

Sensodyne Repair & Protect en Sensodyne Rapid Relief zijn medische hulpmiddelen. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzingen.