Onze impact op het milieu

Onze mondverzorgingsproducten helpen bij je mondverzorging routine, voor een gezonde mond. Maar je vraagt je misschien af hoe het staat met de gezondheid van moeder natuur? Bij Haleon helpen we mensen meer te doen, zich beter te voelen en langer te leven. En dat kan niet zonder een welvarende planeet.1 We zijn altijd het meest gericht op kwaliteit en veiligheid, wat ervoor heeft gezorgd dat Haleon-producten wereldwijd populair zijn geworden. Maar als de volumes groeien, groeit ook de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om echt iets bij te dragen aan duurzaamheid. Daarom hebben we een plan opgesteld om onze milieu-impact tegen 2030 met 25% te verlagen. Sterker nog, daar zijn we al hard voor aan het werk in onder andere de volgende gebieden:

Verantwoord inkopen

We zijn voor alle kartonnen verpakkingen van onze tandpasta´s overgestapt op gerecycled karton. Hiermee verlagen we onze impact op het milieu zowel ten aanzien van het verbruik van water en land als de uitstoot van koolstof. We hebben onze doelstelling om minstens 90% van onze papieren verpakkingen verantwoord in te kopen al overschreden2 en streven naar 100% tegen 2030.

Plastic materialen

We zijn begonnen om alle mondverzorgingsproducten te leveren in volledig gerecyclede tandpastatubes3 en zijn van plan om het plastic van veel van onze tandenborstelverpakkingen volledig te verwijderen4. Bovendien zijn al onze mondverzorgingsproducten vrij van microplastics.5

Klimaatverandering

Een ander belangrijk focusgebied6 voor Haleon is de vermindering van energiegebruik en de emissies van koolstof die daarmee gepaard gaat. In 2020 zullen meer dan 30% van onze wereldwijde elektriciteitsbehoeften van het Verenigd Koninkrijk, de VS en Europa voortkomen uit hernieuwbare energiebronnen. Het is onze doelstelling om tegen 2030 in al onze fabrieken 60% hernieuwbare energie te gebruiken.

Water

We proberen tijdens onze activiteiten zo weinig mogelijk water te gebruiken. En het is ons doel om het totale waterverbruik binnen iedere locatie in gebieden met hoge waterrisico´s tegen 2030 in te dammen met 30%. Ook jij kunt je steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door de kraan dicht te draaien tijdens het tandenpoetsen!

1 De doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling informeren over ons duurzaamheidswerk en beslaan zowel maatschappelijke als milieu-oogmerken.
2 We werken samen met de Rainforest Alliance om de risico´s in onze toeleveringsketen van papieren verpakkingen in kaart te brengen.
3 Haleon Consumer Healthcare neemt deel aan de Circular Plastic Alliance, die in het leven is geroepen door de Europese Unie om tegen 2025 minstens 10 miljoen ton aan gerecycled plastic te gebruiken.
4 We streven ernaar dit in 2021-2022 te bereiken.
5 Microplastics zijn kleine plasticdeeltjes met een diameter van kleiner dan 5 mm.
6 De Science Based Target Initiative heeft bepaald dat onze klimaatdoelstellingen consistent zijn met wat nodig is om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. We zullen de absolute uitstoot van broeikasgassen in onze activiteiten verminderen (bereik 1 en 2) met 16% tegen 2025 en emissies van de toeleveringsketen (bereik 3) met 16% tegen 2030, waarbij 2017 als uitgangsjaar wordt genomen.